Hoppa till sidans innehåll

Seglingsföreskrifter


Kappseglingen genomföres i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR 2017 - 2020) Skandinaviska och Svenska Seglarförbundets föreskrifter, de här seglingsföreskrifterna och Seglingsföreskrifterna Appendix S, banbeskrivningar, SRS-regler och Klassregler för entypsbåtar.

Reklam:

Tävlande följer SSFs licensbestämmelser för reklam.

Villkor för deltagande:

Båtarna ska vara ansvarsförsäkrade.

Ändring av seglingsföreskrifter:

Ändring av seglingsföreskrifter anslås på den officiella anslagstavlan vid klubbhuset.

Tidsprogram:

Se banbeskrivningar för kölbåtar 2017.

Tävlingsområde:

Se banbeskrivningar.

Bana:

Banan anges i resp. banbeskrivning.

Banan kan avkortas varvid mållinje placeras exempelvis i anslutning till rundningsmärke.

Signal S visas med två ljudsignaler.

 

Starten:

Seglingen startas i enlighet med Kappseglingsregel (KSR) Appendix S. Förenklat startsystem kan tillämpas där enbart ljudsignaler används. Varningssignal 5 min före start, Förberedelsesignal 4 minuter före start. Signal 1 minut före start. Startsignal.

 

Startlinjer

Startlinje utgöres av en linje mellan två bojar eller enligt beskrivning i banbeskrivningar.

 

Enskild återkallelse:

Enskild återkallelse sker i enlighet med regel (KSR) 29.1, eller på förenklat sätt.

Med angivande av upprepade ljudsignaler.

 

Allmän återkallelse:

Allmän återkallelse sker i enlighet med regel (KSR) 29.2, eller på förenklat sätt med angivande av 2 skott.

Ny varningssignal kommer att visas vid vilken tid som helst efter att återkallelsen har skett.

 

Ändring av banan efter start:

Sker enligt Kappseglingsregel (KSR) 33, Signalflagga C uppvisad på rundningsmärke eller Funktionärsbåt anger att ändring av bana skett, varvid upprepande ljudsignaler, innan den ledande båten påbörjar det ändrande ban benet, till det alla båtarna har passerat.

Mållinje:

Mållinje består av en linje mellan två bojar eller enligt beskrivning i banbeskrivningar.

 

Tidsbegränsning:

Tidsbegränsning för tävlingen anges i respektive banbeskrivning. Maxtid gäller för första båt i mål. Båt som inte går i mål inom 2 timmar efter det att första båt gått i mål gäller vid distanssegling, vid bansegling gäller 30 minuter, får poäng som, ”gick inte i mål”.

 

Alternativa straff:

Kappseglingsregel (KSR) 44.2 gäller dock med ändring att bara ensvängsstraff 360°- sväng gäller.

 

KSR 52:

Kappseglingsregel (KSR) 52 gäller inte om man är anmäld att segla enligt ”shorthanded”.

 

Protester:

Båt vilken avser att protestera, skall informera seglingsnämden om detta och mot vilken båt protesten riktas omedelbart efter målgång. Protest skall skrivas på protestformulär, vilka finns tillgängliga hos ansvarig seglare. Protesten skall avlämnas av den protesterande under tävlingsdagen till ansvarig seglare.

 

Poängberäkning:

Poängberäkning sker efter lågpoängsystemet Appendix A.

 

Säkerhet:

Deltagare som avbryter seglingen och ej har registratas vid målgång, skall ovillkorligen och omedelbart meddela detta till seglingsledningen.

 

Ändring av SRS-tal:

Den som önskar ändring av SRS-tal för att de ej för spinnaker eller att man bara är 2 personer i besättningen,

skall göra detta senast vid anmälningstidens utgång, ÖSS personliga handicap system används på alla klubbseglingar.

 

Resultat:

Resultatlista publiceras här på ÖSS hemsida samt utsändes på mail om mailadress finns.

 

Priser:

Vandringspris utgår till segrande båt.

Nyttopriser kommer att utdelas på dom seglingar där detta står i banbeskrivningen att prisutdelning kommer att ske efter målgång.

Detta gäller för de seglare som deltar på prisutdelningen personligen.

 

Obligatorisk utrustning:

Varje deltagande båt skall vara försedd med följande utrustning: sjökort, kompass, pyts, ankare med kätting eller lina, anordning för mistsignalering, förbandslåda, nationsflagga, en flytväst eller flytjacka per ombordvarande samt anordning för båtens framdrivande utan segel.

 

Säkerhet:

Hjälp från följe- eller säkerhetsbåt kan ej påräknas, varför deltagande själv skall kunna påkalla Assistans vid behov. Allt deltagande sker på egen risk, varför signal om tävlingens avbrytande p.g.a. hårt väder ej kan påräknas.

 

Uppdaterad: 10 MAJ 2017 11:05
Skribent: Andreas Nordström

Betala medlemsavgift!

Postadress:
Örnsköldsviks SS - Segling
Box 208
89125 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 070-6171040
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

ÖSS SPONSORER 2018

seasea

Yamaha center

Byggsigurd 

Cervera 

Flexite

Holmen

BMW Lindholms bil

Malux