Hoppa till sidans innehåll

Förtjänsttecken


Detta gäller förtjänsttecken inom ÖSS

 

§21 i ÖSS stadgar finns följande text:

 

Såsom särskilda utmärkelser utdelar Sällskapet följande:

 

A. Förtjänstnålar

ÖSS-nålen i brons är avsedd att utdelas till person, som gjort sällskapet sådana tjänster och på sådant sätt främjat dess syften att han/hon kan anses vara värd sällskapets tacksamhet.

ÖSS-nålen i silver till person, som gjort sällskapet så stora tjänster och på sådant sätt främjat dess syften, att han/hon kan anses vara värd sällskapets tacksamhet och erkänsla.

ÖSS-nålen i fuld till person, som gjort sällskapet så stora tjänster och på sådant sätt främjat dess syften, att han/hon kan anses vara värd sällskapets synnerliga tacksamhet och erkänsla.

 

Förslag på kandidat till förtjänstnålens erhållande kan väckas av medlem i styrelsen eller medlem i någon av dess sektioner. Styrelsen beslutar sedan i frågan.

 

B. Utmärkelsetecken för seglare och motorbåtsförare.

Märke i valörerna brons, silver och guld utdelas av sällskapets styrelse till seglare och motorbåtsförare, vilken deltagit i och fullföljt tävlingar och långfärdsseglingar enligt följande bestämmelser:

 

Seglare

För bronsmärke fordras

att   ha deltagit i minst 20 kappseglingar

att   ha varit aktiv kappseglare i minst 3 år

 

För silvermärke fordras

att   ha deltagit i minst 50 kappseglingar eller 10 långfärsdsseglingar

att   ha varit aktiv kappseglare i minst 6 år

 

För guldmärke fordras

att   ha deltagit i minst 80 kappseglingar eller 30 långfärdsseglingar

att   ha varit aktiv kappseglare i minst 9 år

 

Anm. För att räknas skall långfärdssegling överstiga 90 distansm. Poängseglingar, där flera seglingar ingår, räknas som 1 segling.

 

Motorbåtsförare

För bronsmärke fordras

att   ha deltagit i minst 8 navigationstävlingar, varav minst 2 mörkertävlingar.

 

För silvermärke fordras

att   ha deltagit i minst 16 navigationstävlingar, varav minst 4 mörkertävlingar.

 

För guld fordras

att   ha deltagit i minst 24 navigationstävlingar, varav minst 6 mörkertävlingar.

 

Medlem, som önskar erhålla utmärkelsetecken, inlämnar till styrelsen skriftlig ansökan härom jämte meritförteckning. Det är dock styrelsen obetaget, att på eget initiativ tilldela härtill förtjänta utmärkelsen.

 

Förtjänstnålar och utmärkelsetecken utdelas i samband med prisutdelning eller årsmöte enligt styrelsens beslut.

 

Beslutande utmärkelser bekostas av Sällskapet.

 

Innehavare av sällskapets förtjänstnålar

Guld

1945 P. Manbert Pehrsson, Gideon Bergström, A. Söderberg

1954 Olle Lindgren

1964 Erik Arnström, Anton Hector, Gustav-Adolf Kusoffsky, Pelle Melinder, Bertil Pehrson

1974 Gunnar Harju, Lennart Hellgren, Bo Forsgren, Åke Johansson

1975 Olov Näslund (Spinken)

1977 Thure Lundqvist, Nils Molander

1978 Steffan Lundström

1979 Olle Näslund, Göran Green, Pelle Elfving

1982 Gunnel Green, Jan Schedin

1984 Stig Olsson, Hans Nyberg

1985 Ylva Grönlund

1988 Rune Lotén

1989 Per Erik Näslund, Anders Carlsson, Rolf Skogsberg

1990 Carl Gustaf Lindgren, Ernst R. Thurdin

1992 Ulf Jonsson

1995 Bengt Johansson

1997 Lisbeth Jonsson

1998 Enar Lundh, Berit Johansson

1999 Per Rydman

2000 Ove Westman, Kurt Westman

2004 Bo Ekberg

2005 Berit Moström

2008 Robert Carlsson

2009 Hans Larsson, Bert Schedin

2010 Hans Nordin, Anders Nordin, Enar Lundh

2011 Maria Goldkuhl

 

Silver

1954 Olle Bylund

1960 Olle Rydman

1963 Ragnar Rydman

1964 Rolf Green, Gunnar Harju, Lennart Hellgren, Åke Johansson, Nils Carlsson, John Lundblad, Dick Westman

1967 Bo Forsgren

1971 Gunnar Gabrielsson

1974 Jan Bruno, Ture Lundqvist, Alma Nordqvist, Olov Näslund, Olle Näslund, Nils Molander, Sven Vigren, PE. Näslund, Tage Sahlén, Steffan Lundström, Hilding Lundberg

1976 Rolf Bylund, Per Engström

1977 Ingrid Norberg, Tage Forsberg

1978 Åke Nordin, Hans Nyberg, Arne Jonsson, Hans Nordin, Sixten Franzén

1979 Gunnel Green, Peter Hoffman, P G Hägglund, Ernst R. Thurdin, Sten Grundberg, Jonas Näslund, Karl-Anders Sundin, Per Hellgren, Anders Carlsson, Jan Schedin.

1980 Bengt O. Lindgren, Gunnar Eriksson, Stig Olsson, Rolf Eidenmark, Jan Bergfeldt, Sigvard Markgren, Ulf Lindström

1981 Lennart Nyberg, Roger Lindström

1982 Ylva Grönlund, Margareta Wikman, Karl-Erik Nordin, Mats Franzén

1983 Ove Westman

1984 Leif Sjöberg

1985 Sune Lindström

1986 Ulf Jonsson, Conny Persson, Carl-Gustaf Lindgren, Ingrid Söderström

1987 Rolf Skogsberg, Enar Lundh

1988 Christian Blomström, Elsie Lundström, Bo Dufwa

1989 Sören Kristoffersson, Bengt Johansson

1990 Stefan Blom, Berit Moström, Elisabeth Jonsson, Berth Mattiasson, Stig Westman, Bo Westberg-Gren

1992 Berith Johansson, Bertil Kristofferson, Per Rydman

1994 Lillemor Dufva, Krt Westman, Mats Nordin

1997 Christer Sellin

1998 Lars-Åke Eriksson

1999 Pernilla Rydman, Staffan Lindgren, Mikael Ådahl, Gabriel Ögren, Kent Jenstad

2000 Dick och Pia Westman, Bert och Eva-Lotta Schedin, Anders Nordin, Robert Carlsson

2001 Hans Larsson

2005 Nils-Erik Lindström

2008 Roland Sondell, Maria Goldkuhl

2011 Martin Rubing

 

Brons

1960 Sven Tjernström

1964 John Gunnar Kaarle, Nils Carlsson

1965 Erik Kusoffsky

1967 Carl-Åke Billsten, Jan Bruno, Nils Molander

1972 Åke Nordin, Verner Pettersson, S. Ögren

1974 Ture Granqvist, Sixten Franzén, Lars Quist, Åke Gidlöf, Henning Forsberg, Sven Andersson, Per Rydman, Ernst Thurdin, Göran Green, Sten Grundberg, Robert Häggqvist, Harry Visten, Erik Stenlund, Kalle Bergström

1975 Rolf Bylund, Sture Lundblad, Ulf Häggqvist, Pelle Elfving, Lasse Näslund, Lars Wigren, Mary Wågberg, Britt Lundgren, Arne Jonsson, Per Engström

1976 Gunnel Green, Gunilla Elfving, Elsy Lundström, Gun Lundblad

1977 Sten Allan Wågberg, Erik Grundberg, Jonas Näslund, Gunnar Tjernberg, Hans Nyberg, Christian Blomström

1978 Sigge Markgren, K.G. Thurdin, Mats Franzén, Steinulf Eklund, Gunnar Eriksson, Rolf Eidenmark, Stig Olsson, Gunnar Barell, Jan Schedin, Anders Carlsson

1979 Margareta Wikman, Anne-Britt Hägglund, P H Norberg, Palle Ammenberg, Ulf Sund, Jan Bergfeldt, Roger Lindström, Lennart Nyberg, Stig Näsman, Vasa SF

1980 Gustaf Alsén, Bengt Göransson, Åke Ölund, Göran Nilsson, Ylva Grönlund, Lasse Lundgren, Christer Fredriksson, Jan Erik Hägglund, Peter Wigren

1981 Rolf Skogsberg, Carl-Gustaf Lindgren, Majbritt Johansson, Kjell Olsson, Ingrid Söderström

1982 Leif Sjöberg, Jan Grönlund, Eva Alsén, Bo Dufva, Kjell Wikman, Sven Olof Eklund

1983 Conny Persson, Gunnar Jonsson, Marianne Eklund, Lars-Åke Eriksson, Ann Birgersson

1984 Sune Linström, Enar Lundh, Mats Karlsson

1985 Sören Kristoffersson, Astrid Grundström, Ulf Jonsson, Bengt Johansson, Göran Sandström, Ove Magnusson, Hans Östman, Rune Lotén  

1986 Göte Bengtsson, Bo Kjellin, Jan Eklund, Carina Nilsson, Olle Karlsson, Per Härding, Bert Mattiasson, Ulf Karlsson

1987 Berit Johansson, Elisabeth Jonsson, K-E Södersten, Stefan Blom, Anders Bodén Douglas Duner

1988 Berit Moström, Anders Nordin, Valter Westman, Åke Westman, Jan Dufwa, Lillemor Dufwa, Ulla Persson, Bo Westberg-Gren, Stig Westman

1989 Christer Sellin, Håkan Eriksson, Ola Nygren, Olle Nylander, Torbjörn Nordendal, Anders Olovsson

1990 Sture Norberg, John-Erik Hellström, Bertil Kristoffersson, Birgitta Bergman, Mårten Lundh, Kurt Westman, Hans Larsson, Mats Sjöblom, Lage Dahlqvist, Erik Christoffersson, Lars Persson, Mats Nordin

1994 Ingar Edin

1995 Dick Westman, Bert Schedin, Tommy Sundström, Pia D. Westman, Eva-Lotta Schedin, Lent Jenstad

1997 Lasse Körberg, Mikael Ådahl, Carin Westman, Owe Wiberg, Bo Ekberg

2000 Olle Hägglund

2001 Björn Hägglund, Carl-Olov Åström, Björn Nordin, Ulf Wikman

2003 Ulrik Lindström

2006 Roland Sondell

2009 Martin Rubing, Staffan Arnström, Anne Temin, Stefan Karlsson, Niklas Sjölund 

2010 Andreas Nordström, Ulf Eklund, Fredrik Nordin, Andreas Rastbäck

2011 Johan Nordin, Hans-Åke Dahlqvist, Sven-Erik Holmgren, Rune Nordin, Roger Karlin, Per Jansson, Jessika Sjölund, Julia Ödmark, Janne Bagge.

 

Innehavare av amatörseglarmärket

Guld

1951 Einar Bjerede, Gustav-Adolf Kusoffsky, Edvin Larsson, Olle Lindgren, Hilding Lundgerg

1952 Gösta Öhlund

1955 Nils Lundqvist, Olle Rydman

1957 Bo Forsgren

1959 Åke Johansson, Bertil Kusoffsky, Ulf Kusoffsky, Sven Tjernström

1960 Dick Westman

1965 Erik Kusoffsky B.O. Lindgren

1967 Ulf Lindgren, Olov Näslund

1971 Gunnar Harju, Hans Ögren

1972 Anders Carlsson

1974 Per Rydman

1975 Peter Hoffman, Erik Grundberg, Per Erik Näslund

1977 Per Hellgren

1978 Olle Näslund, Åke Nordin, K.A. Sundin, Mats Franzén

1979 Lars Quist, Jan Schedin

1980 Hans Nordin

1981 Rune Lotén, Mona Westman, Pia Westman, Göran Elfving

1984 Bert Schedin

1985 Hans Jonsson, Rolf Sjöblom, Enar Lundh

1986 Ove Westman

1987 Bo Westberg-Gren

1988 Mårten Lundh

1991 Olle Nylander, Mats Sjöblom, Kurt Westman

1992 Nils Erik Lindström

1997 Olle Hägglund, Robert Carlsson, Anders Nordin, Karl-Erik Nordin

2001 Hans Larsson

 

Silver

1951 Erik Arnström, Sture Engblom, Henry Lundberg, Olle Näslund

1960 Erik Kusoffsky, Carl.Anders Kusoffsky, Bengt Lindgren, Olov Näslund, Paul Näsluind

1961 Anders Lindgren

1964 Ulf Lindgren

1965 Lars Grundberg, Gunnar Harju

1967 Gunnar Gabrielsson, Bo Sundqvist, Hans Ögren

1968 Pelle Rydman, Anders Carlsson

1971 P-E Näslund, Peter Hoffman, Erik Grundberg

1974 Mats Franzén

1977 Jan Schedin

1978 Mona Westman, Pia Westman

1979 Göran Elfving

1980 Bert Schedin

1982 Ann Westman, Rolf Sjöblom, Hans Jonsson, Per-Olof Lindström

1983 Olle Hägglund

1985 Märta Lundh, Mårten Lundh

1986 Erik Sjölund, Peter Sjölund, Lennart Elfving

1987 Per Eklundm, Stig Westman

1988 Mats Sjöblom

1989 Håkan Eriksson, Berit Moström

1991 Hans Larsson

 

Brons 

1959 Anders Lindgren

1960 Ulf Ekberg, Rolf Hannell, Pelle Rydman

1961 Gunnar Harju, Ulf Lindgren

1964 Gunnar Gabrielsson, Nils Carlsson, Bo Sundqvist

1966 Anders Carlsson

1967 Per Näslund

1968 Erik Grundberg, Peter Hoffman

1969 Robert Carlsson, Gunvor Gabrielsson, Tage Sahlén

1971 Mats Franzén

1974 Jan Schedin, Mona Westman, Pia Westman

1975 Jonas Näslund, Hans Nordin, Palle Ammenberg

1976 Bertil Eriksson

1977 Göran Elfving, Olle Högström

1978 Sten Grundberg, Bert Schedin

1979 Rolf Sjöblom

1980 Lars Bergfeldt

1981 Ann Westman, Lennart Sjölund, Håkan Eriksson, Leif Sjöberg

1984 Eva-Lotta Schedin

1985 Berit Moström, Mats Sjöblom

1988 Gunnar Bohman, Peter Johansson

1989 Göran Sandström, Hans Östman, Ove Magnusson, christer Sellin, Maria Ahrlund, Hans Larsson, Stig Eriksson

1995 Johan Nordin, Johan Ahlsén

1997 Fredrik Nordin

 

Motorbåtsförare 

Guld

1985 Christian Blomström

1986 Stig Ohlsson

1990 Carl Gustaf Lindgren

 

Silver

1982 Christian Blomström

1987 Carl Gustaf Lindgren

1990 Sören Christoffersson

1992 Bengt Johansson

1994 Lasse Persson

 

Brons

1980 Steffan Lundström

1987 Sören Christoffersson

1988 Bengt Johansson

1990 Lasse Persson

 

Innehavare av Ulvöregattans förtjänstmedalj

1954 Anton Hector, Gustav-Adolf Kusoffsky, Fridolf Nordqvist

1964 Erik Arnström

1974 Olle Lindgren, Åke Johansson, Bo Forsgren

1976 Tage Sahlén, Pelle Melinder postumt

1978 Lennart Hellgren

1979 Sven Vigren, Sixten Franzén, Gösta Green

1985 Pelle Elfving

1987 Stig Näsman

1994 Gunnel Green, Carl-Gustaf Lindgren

1999 Gunnar Harju

2010 Stefan Karlsson

 

Svenska Seglarförbundets minnesplakett

1974 Anton Hector, Gustav-Adolf Kusoffsky

 

Svenska Seglarförbundets hedersnål

1984 Lennart Hellgren

1985 Kent Jenstad

 

Wasa Segelförenings silvermärke

1988 Per Erik Näslund

 

Innehavare av Neptunkryssarförbundets silvertecken

1974  Gunnar Harju, Olle Rydman, Dick Westman

 

Svenska Båtunionens förtjänstplakett

Guld

1991 Per Engström

 

Silver

1974 Ture Lundkvist, Steffan Lundström

1988 Per Engström

 

Innehavare av ÅIF:s Stora Grabbars märke

1967 Olle Rydman, Gunnar Harju

 

ÖSS Svenska Mästare

1960 Olle Rydman och Sven Tjärnström

1964 Gunnar Harju och Gunnar Kaarle

1965 Gunnar Harju och Erik Kusoffsky

1978 Hans Nordin, Jan Schedin och Anders Carlsson

1980 Bengt Lindgren, Grunnar Harju och Peter Wigren

1989 Anders Carlsson, Christer Sellin och Håkan Erikssson

1990 Anders Carlsson, Christer Sellin och Håkan Erikssson

1992 Anders Carlsson, Christer Sellin och Håkan Erikssson

1994 Karl-Erik Nordin, Anders Nordin och Fredrik Nordin

1997 Anders Carlsson, Christer Sellin och Mikael Ådahl

1999 Anders Carlsson, Christer Sellin och Mikael Ådahl

 

Philips Cup (optimistjolle)

1984 Mats Karlsson

 

ÖSS Hederspokal

1999 Anders Carlsson

 

Uppdaterad: 08 DEC 2011 08:29 Skribent: Andreas Nordström

 

 

Bli medlem, betala med swish.

 

 

Postadress:
Örnsköldsviks SS - Segling
Box 208
89125 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0706171040
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

ÖSS SPONSORER 2019

seasea

Yamaha center

Byggsigurd 

Cervera 

Flexite

Holmen

BMW Lindholms bil

Malux