Hoppa till sidans innehåll

1973


Styrelse 1973:

Ordförande: Sven Vigren

V. Ordförande: Pelle Rydman

Sekreterare: Gunnar Harju

V. Sekreterare: Lars Quist

Skattmästare: Pelle Näslund

Intendent: Robert Häggqvist

Klubbmästare: Olov Näslund

Sekt. Ledamot: Staffan Lundström

Sekt. Ledamot: Rolk Bylund

Suppleant: Ernst Thurdin

Suppleant: Bo Forsgren

 

Besiktningsmän: Bo Forsgren, Erik Stenlund & Lennart Ljung

 

Att notera:

Höstfest 20/10 1973

Julglögg 24/12 1973

 

Sällskapet är anslutet till följande organistationer 1973:

Sveriges rikidrottsförbund

Svenska seglarförbundet

Sveneriges Motorbåtunion

Neptunkryssarförbundet

Svenska OK-jolleförbundet

Ångermanslands seglarförbund

Norrlandsregattan

Bottenhavsseglarna

Ulvöregattan

Västernorrlands båtförbund

 

Verksamhetsberättelse för Örnsköldsviks segelsällskap 1972

 

Styrelsen för Örnsköldsviks segelsällskap får härmed avge verksamhetsberättelse för 1972 års verksamhet, avseende tiden 1 nov. 1971 - 31 okt. 1972.

 

Styrelsen har under året hållit 11 sammanträden. Årsmöte hölls den 30 nov.

 

Följande funktionärer har tjänstgjort:

Besiktningsmän: B. Forsgren & L. Ljung

Pressreferenter: Robert Häggqvist, Erik Gundberg & Tage Sahlen

Seglingskommitté: Jonas Näslund, Åke Karlin, Lennart Ljung, P. A. Andersson & G. Green.

Motorbåtskommitté: T. Lundqvist, H. Forsgren, A. Arnlund, R. Bylund, S. Lundblad, S. Lundström, B. Westman, C. Blomström, & C. Forslund.

Ungdomskommitté: G. Green, J. Näslund, B. Hoffman, M. Franzén & A. Carlsson.

 

Ungdomskommittén som började årets aktiviteter redovisar en egen verksamhetsverättelse.

 

Seglingarna började med en träningssegling den 28 maj. Något restultat har ej redovisats från denna första tävling på grund av dåligt intresse från skepparna eller var båtarna ej färdigutrustade?

 

Sydostbrotten Race lockade 9 seglare till start. Det blev en snabb segling, så länge vinden räckte. Thore Hägglöv med sin Madame lyckades glida över målinjen före Lars Quists Soleja som fastnade i stiltje vid inloppet till Malmösundet. Madame vann totalt och Soleja Vegaklassen.

 

Den midsommarträff med samsegling till Ulvöhamn, som var ny för året blev betr. utfärden inte riktigt som vi tänkt oss då så få båtar kom till start. De som kom och prövade uppslaget tycker att idén var bra. Dansen kring Midsommarstången på Ulvökungens gård, som ingick i programmet, lockade ett fyrtiotal föräldrar och barn, som gladdes åt en ovanligt fin midsommarafton. De glada barnen och sjöfararna som funnit varandra till toner från Bengt Olles dragspel, vill säkert komma tillbaka nästa midsommarafton.

 

Ulvöregattan fick även i år rätt många båtar på startlinjen. Regattan, som är det största evenemanget i ÖSS regi, hade denna sommar turen att gynnas av fint seglarväder. Arrangemanget klaffade bra och Tage Sahlen som generalsekreterare på reg. exp. i Nybergs sjöbod skötte jobbet med den äran.

 

Regattamiddagen intogs på det nyrenoverade hotellet, som var så gott som fullsatt. Efter middagen blev det en svängom på Kalles dansbana.

 

ÖSS vimpel har även under den gångna säsongen dykt upp i båthamnar vid Sverige kuster. Åke Nordin som deltagit i seglingarna på västkusten, med sin båt Raven i Half Tons cup, som avgjorde mycket bra ifrån sig och belade sammanlagt en femte plats av sex seglingar, som bästa svenska båt.

 

Gotland runt, som hade Raven med Åke Nordin och Soleja med Lars Quist på startlinjen seglade fint. Raven blev tvåa i sin klass av 30 startade och Soleja tia av 41 startade. I kommande duster med våra seglarbröder både norr och söder om oss, behöver vi ej på något sätt känna oss nollställda att döma av dessa prestationer inom havskappsegling.

 

Årets träff i Trysunda blev en trevlig tillställning för både segel- och motorbåtarna. Det fina sommarvädret höll i sig och inspirerade till stort deltagande.

 

Efter tävlingarna vankades det som vanligt mat på Trysundagården och senare dans. Hamnen var fylld av båtar och stämningen över lag god. Sotare intogs på stranden söndag morgon och möjligen behövdes det då lite fast föda.

 

Gullviks och Kattskärs regattorna hade samma fina service som deltagarna nu blivit så bortskämda med.

 

Familjerna Ögren och Näslund är all heder värda och vi tackar hjärtligt för det intresse som visats Örnsköldsviks Segelsällskap.

 

I stället för Werner Petterssons räddningspokal, som ifjol erövrades för alltid, har i år en ny pokal satts upp av Dir. Thure Granqvist. Den har fått namnet Seglarhällans vandringspris.

 

För arrangemangen svarade Thure Granqvist. Vi är glada för det nya inslaget och hoppas att det fina priset skall vandar länge.

 

En nattsegling var planerad med start och mål i Ulvöhamn. Vindarna var nu i hårdaste laget, så starten blev uppskjuten till lördag morgon. Ursprunglingen var ett dussintal båtar på väg till startplatsen på fredag men 4 styckten föredrog att i det hårta vädret söka hamn i Trysunda.

 

6 båtar ställde upp till på en bana, som gick från Ulvösundet runt Gnäggen och åter. Värd för regattan var Åke Nordin, en syssla, som sköttes med den äran, vilket samfällt intygas av de närvarande. Vi hoppas att tävlingen återkommer nästa säsong som nattsegling - det är roligt med nya uppslag.

 

Från Naturvårdsverket har ännu ej kommit något besked beträffande sökt anslag till Nötbolandsanläggningen.

 

Skärgårdsstädningen, som handhas av motorbåtssektionen, ser inte ut att vara mer värd för Örnsköldsviks kommun än 200:- kronor. Det var anslaget som kommunen orkade kosta på sig. Vi som tillbringar en stor del av sommaren i skärgården bör slå vakt om at denna städning av vår vackra skärgård fortsätter.

 

I övrigt har styrelsen tagit del av Ulvöutredningen och till kommunstyrelsen överlämnat våra synpunkter på den föreliggande utredningen. Bland allt possitivt, som hänt inom vårt sällskap, det ökade medlemsantalet, de allt fler båtarna på startlinjen, gör att vi ser hoppfullt på framtiden och att ÖSS har - tror vi - vind i seglen.

 

Denna känsla dämpades dock av den förlust och saknad vi känner efter vår hädangångne vän Pelle Melinder, som nu för alltid lämnat oss.

 

Pelle, som många år varit medlem av styrelsen bl.a. som sekretereare m.m var mycket kunnig i hitförande ting. Han fick många gånger en stor arbetsbörda men vi hörde sällan Pelle klaga, utan han skötte sina uppdrag med intresse och gott humör. Hans kiosk utgjorde en följd av år ett administrativt centrum för ÖSS.

 

Inom andra segelsällskap var Pelle Melinder ett känt och aktat namn inom seglarkrestar. Han har varit en epok i sällskapets histora, en epok som han nu krönt med att till Örnsköldsviks Segelsällskap donera summan av halva sin kvarlåtenskap. Medlen skall enligt hans testamente bilda en fond kallad Pelle Melinders minnesfon och användas ute på Ulvöarna.

 

Inom styrelsen känner vi stor tacksamhet för denna generösa gåva, som ÖSS fått mottaga. En gåva som förpliktar att föra ÖSS, färger vidare till kommande led.

 

Höstfästen som enligt traditionen begicks på Stadshotellet utgjorde avslutningen på sommarens aktiviteter. Där delades ut fina priser till både gamla och unga seglare och stämingen var god bland det sjuttiotal sjöfarare som mött upp.

 

Till alla som hjälpt och bistått oss med sommarens seglingar rikta vi ett varmt tack. Det är vår förhoppning att vi även till kommande säsong får ha tillgång till våra duktiga funktionärer och deras motorbåtar.

 

Örnsköldsvik den 20 november 1972

Styrelsen

 

Verksamhetsberättelse för ÖSS motorbåtssektion

 

Sektionen har haft följande sammansättning:

Steffan Lundström, Rolf Bylund, Anders Ahrlund, Henning Forsberg, Sture Lundblad,  Christian Blomström, Karl Forslund, Nils B. Vestman & Ture Lundqvist.

 

Verksamheten började med en båtträff på Malmön den 17 juni. Sammankomsten anordnades för att båtfolket under en trivsam samvaro skulle få tillfälle att komma med synpunkter för sommarens aktiviteter, och för att i övrigt prata om båtar och utbyta erfarenheter. 20 båtar med ca: 50 personer deltog i träffen.

 

Tävlingsverksamheten inleddes med Trysundaträffen den 5 augusti. En annorlunda tävlingsform provades denna gång. Förutom navigation fanns knopslagning, miljövårdsinslag och en vrakflagga med i tävlingen. Någon större respekt för det fingrande vraket hade icke tävlingsdeltagarna. 12 av de 14 tävlande gick på fel sida om vrakflaggan. I övrigt visade de tävlande mycket gedigna kunskaper.

 

Ulvödistansen anordnades den 12 augusti. Tävlingen samlade 12 deltagare. Tävlingen bestod i att på idealtid navigera till Ulvön med hemliga kontroller. Samtiliga startande genomförde tävlingen. De flesta tävlade klarade idealtiden med mycket liten felmarginal.

 

Motorbåtsfolket visade även i år ett stort intresse för miljövården. Skärgårdsstädningen städades den 9 och 10 september. 22 båtar med ett 60-tal städare avvrekade det vanliga området från Skag till Ulvön. Ca: 65 säckar blev resultatet. På lördagskvällen samlades deltagarna på Trysundagården där det bjöds på kaffe, smörgåsar, varm korv m.m. samt dans till tonerna från en bandspelare.

 

Intresset för båtradioverksamheten har stadigt ökat bland medlemmarna. Ett 30-tal radiomedlemmar har tillkommit under sommaren. Anropsgruppen Öviks-båt har f.n. 87 båtar med kommunikationsradio. ÖSS har fortfarande förmånen av att få utnyttja basstationen i Flärke. Arne Jonsson har under den gångna sommaren svarat på otaliga anrop. Båtägarna har tagit hans tjänstvillighet i anspråk för ett meddelande till anhöriga, för anskaffande av bränsle vid motorstopp eller för att få veta senaste väderleksrapport. En mycket värdefull funktion för båtägare med kommunikationsradio.

 

Motorbåtssektionen tackar alla som har deltagit i den gångna sommarens aktivitereter.

 

Örnsköldsvik den 15 november 1972

ÖSS MOTORBÅTSSEKTION

 

Verksamhetsberättelse för ÖSS ungdomssektion

 

Ungdomssektionen har under åter haft följande sammansättning:

Mats Franzén, Jonas Näslund, Anders Carlsson, Sture Nylander, Peter Hoffman samt Göran Green, ordf.

 

Sektionsstyrelsen har under våren haft 4 sammanträden och inledde vårens verksamhet med en filmafton i Nolaskolan, där även rekrytering skedde för en sjövettskurs som startade i april månad.

 

Kursen var upplagd enl. riktlinjer dragna av sjösäkerhetsrådet och omspände 8 kvällar. Kursen innehöll i huvudsak enkel navigation, seglingsteori, simprov och framför allt sjösäkerhet och sjövett. Kursen utmunnar i ett av sjösäkerhetsrådet instiftat sjövettsdiplom. Totalt har ungdomssektionen engargerat ett 50-tal ungdomar, över vilka ett adressregister även upprättats.

 

Övrig ungdomsverksamhet har varit de sedvanliga kappseglingarna under sommaren.

 

De totala kostnadera för ungdomssektionens verksamhet har inskränkt sig till 48:- kr.

 

I samband med detta framfördes ett varmt tack till olika donatorer som stött kommittén i dess arbete.

 

Örnsköldsvik den 28 november 1972

Göran Green Sekt. Ordf.

 

Tävlingaprogram för säsongen 1973

 

För alla seglingar tillämpas IYRU:s kappseglingsbestämmelser med tillägg.

Startfartyg får dock utrustas på enklare sätt än vad bestämmelserna föreskriver. 10 min innan första start skjutes ett lystringsskott och 5 min. innan ett förberedelseskott.

 

Båt, för vilken startavgift ej betalats före tävlingsdagen, får ej starta eller kommer att uteslutas ur tävlingen. Betalning skall ske kontakt hos Melinders kiosk senast kl. 18:00 dag före segling. Förskottsbetalning av startavgifter för hela året kan även göras.

 

Om ej annat anges, sker start kl 10:30.

 

Startavgift: 10:- för deplacementbåtar samt 6:- för OK-jollar och liknande.

Optimister inagen avgift.

Protestavgift: 25:-

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

Tävlingsprogram för Örnsköldsviks segelsällskap 1973

Datum Tävling Plats Klasser Seglingsnämd
27/5 Träningssegling Malmöfjärden

Klasseglingar

scandicap

Pelle Elfving
31/5 Östan & Västanskär Hörnskatan

Klasseglingar

scandicap

Bo Forslund
31/5 Grisslanpokalen och Shellpokalen Malmöfjärden OK-jolle Bo Forslund
3/6 Trysundaskeppet

Malmöfjärden,

Trysundafjärden

Klasseglingar

scandicap

G. Green
3/6 Granlidenpokalen Nötbolandet

OK-jolle

Optimist

Sten Grundberg
10/6 Gullviksregattan Gullviksfjärden

Klasseglingar

scandicap

S.O. Ögren
16/6 Sydostbotten race Skags Udde

Klasseglingar

scandicap

Pelle Elfving
17/6 Seglarhällans vandringspris Burön

Klasseglingar

scandicap

T. Granqvist
22/6 Midsommareskader Nötbolandet Segel & Motorbåtar Robert Häggqvist

18 -

21/7

Ulvöregattan Ulvön
22/7 Stubbsandsregattan Stubbsand Optimist Sixten Franzén
4/8 Kattskärspokalen Kattskär

Klasseglingar

scandicap

J. Näslund
5/8 Damernas & Gastarnas Malmöfjärden Neptunkryssare P.G. Nilsson

11 -

12/8

Trysundaträffen Nötbolandet

Klasseglingar

scandicap

Pelle Elfving
18/8 Ulvödistansen Nötbolandet

Klasseglingar

scandicap

P. Näslund
25/8 Neppe & OK-turneringen Malmöfjärden

Neptunkryssare

OK-jolle  

Bo Forsgren

31/8 -

1/9

Nattsegling Hörnskatan

Klasseglingar

scandicap

Åke Nordin
2/9 Floraregattan Höglandssjön Optimist S. Nylander

 

Tävlingsprogram för motorbåtar 1973

16/6 Båtträff, Nötbolandet

11 - 12/8 Trysundaträffen, Familjetävling

18/8 Ulvödistansen, Navigationstävling

31/8 Mörkernavigering, Vårby fyr

8 - 9/9 Städhelgen, Nötbolandet

 

Uppdaterad: 15 JAN 2010 15:33 Skribent: Andreas Nordström

 

 

Bli medlem, betala med swish.

 

 

Postadress:
Örnsköldsviks SS - Segling
Box 208
89125 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0706171040
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

ÖSS SPONSORER 2019

seasea

Yamaha center

Byggsigurd 

Cervera 

Flexite

Holmen

BMW Lindholms bil

Malux