Hoppa till sidans innehåll

1974


Verksamhetsberättelse för Örnsköldsviks SegelSällskap 1973

 

Styrelsen för Örnsköldsviks SegelSällskap får härmed lämna en stadgenlig redogörelse för det nu avslutade verksamhetsåret 28 nov. 1972 t.o.m 28 nov. 1973 - sällskapets 99:e år.

 

Följande funktionärer har tjänstgjort:

Besiktningsmän: Bo forsgren, Erik Stelund, Lennart Ljung

Pressreferenter: Robert Häggqvist, Tage Sahlen, Erik Grundberg

Seglingskommitté: Lennart Ljung, P-A Andersson, Åke Karlin, Göran Green, Jonas Näslund, Lars Quist.

Motorbåtskommitté: Henning Forsberg, Rolf Bylund, Sture Lundblad, Steffan Lundström, Anders Arnlund, Bertil Westman, Christian Blomström

Ungdomskommitté: Anders Carlsson, Matz Franzén, Peter Hoffman, Jonas Näslund, Göran Green, Gunnar Gabrielsson

 

Ungdoms- och Motorbåtssektionerna redovisar egna rapporter.

 

Det seglingsprogram som uppgjorts för säsongen har kunnat fullföljas. Samtliga tävlingar har gått av stapeln på planerad tid.

 

Beträffande Seglarhällans vandringspris, bör den seglingen förläggas till en dag, då alla båtar kan samlas för att tävla om detta pris.

 

I år sammanföll denna tävling med Sydostbotten Race, vilket gjorde att bara några få hemmavarande skeppare ställde upp.

 

Här måste en ändring vidtas då arrangören och prisdonatorn känner sig lurade, i synnerhet som förfriskningar och mat bjudes seglare och funktionärer.

Styrelsen tackar Dir. och fru Granqvist för visat intresse och stöd till segelsporten.

 

Midsommarträffen i Ulvöhamn blev ungefär som fjorårets. Ett femtontal båtar gjorde en gemensam färd ut till Ulvöhamn där dansen kring midsommarstången tråddes till Bengt-Olles dragspelstoner. Vädret och humöret var gott och både barn och äldre trivdes.

 

Sydostbotten Race blev i år en långdragen historia. Efter starten på lördagensmorgonen dog så småningom den svaga vinden ut och höll sig borta så länge att målet för seglarna i tävlingen inte nåddes förrän söndag eftermiddag vid sjuttontiden. Tävlingen vanns av Galmeja, Lars Uhlin.

 

Ett fyrtiotal båtar ankrade i år upp i Ulvöhamn för att delta i Ulvöregattan.

 

Den trend, som tidigare konstaterats, mot att seglebåtarna blir större och vamiljevänligare bekräftades ytterligare. Den för årets nya mätregeln Scandicap lockade ett större antal seglare än klassseglarna. Trots dåligt väder sista dagen med uppskjuten start, kunde seglingarna programenligt genomföras. P G Hägglunds nyinköpta Svan med namnet Galanta visade sig vara en snabb välseglande båt - den första av typen i våra farvatten - och utkämpade hårda duster med Fågel blå från Umeå.

 

ÖSS har i Tage Sahlen fått en fullgod ersättare för vår hädangångne Pelle Melinder på regattaexpedtionen.

Han besitter nu den rutin som behövs för att klara jobbet och vi tackar honom för väl utfört arbete. Det är vår förhoppning att han även i framtiden ställer sig till förfogande.

 

ÖSS har även i år representerats på andra vatten. Det har som tidigare varit Raven, som tagit upp konkurrensen inom halvtonnarklassen. Han ställdes i år inför hela den samlade världseliten. Han belade så småningom en sjundeplacering - mycket hedrande i detta sällskap.

 

En annan uppmärksammad insats var första placeringen i Alma Race i hård konkurrens med den övriga eliten i denna klass. Raven deltog också i Gotland runt där Soleja med Lasse Quist också fanns på startlinjen. Soleja kom in som tjugonde båt i sin klass i den vindfattiga seglingen och Raven hade också oddsen emot sig och hamnade en bit ner på prislistan.

 

Åke Nordin har nu sålt Raven, men en helt ny båt har konstruerats och byggts och vi kommer antagligen att få se den dyka upp när isarna lämnat våra vatten.

 

Vid SM för neptunkryssare i Gävle startade tre ÖSS-båtar. Tonia med Gunnar Harju, Pia med Dick Wstman samt Lotta med Pelle Näslund. Tonia råkade ut för rigghaveri och i övrigt kunde ej några framgångar noteras.

 

De aktiva PK-seglarna, som numera är bara två, Robert Karlsson och Mats Bylind har i sommar tävlat i Skellefteå, Sundsvall, Västervik och Varberg. Det borde gå att få fram flera ungdomar i denna klass, i synnerhet när det finns båtar. De har haft svårt att göra sig gällande i konkurrensen.

 

Träffen i Trysunda kan läggas till handlignarna med ett konstaterade att det blir mer ont om plats i Trysundagården för varje år. I övrigt var programmet identiskt med föregående åres.

 

Familjerna Näslund och Ögren har också i år varit värdar för Kattskärs- och Gullviksregattorna. Som tidigare blev seglarna och funktionärerna undfägnade med mat och dryck på bästa sätt. Inom styrelsen är vi tacksamma för detta stöd och intresse och vill uppmana alla seglare att ställa upp vid dessa tävlingar.

 

Ulvödistansen samlade i år det största antalet båtar, som ställt upp i denna tävling. 24 båtar kom till start. Av dessa var det bara en som bröt. På kvällen intogs sturströmming på hotellet, där seglare och motorbåtsfarare bänkat sig i matsalen. Då det förekommer att andra sammanslutningar, som gästar hotellet får dansa i matsalen frågar vi oss varför ÖSS ej får ha samma rättigheter. Är det något slag av diskriminering eller vad är anledningen?

 

Peter Hoffman och Lars Quist har vid två tillfällen, dels Kramfors och dels Gallsäter representerat ÖSS vid möten med Ångermanlands Seglarförbund.

Det ser ut som det eventuellt kommer bli en sammanslagning av Medelpads och Ångermanlands seglerförbund. Kontakter kommer att tas under den kommande vintern.

 

ÅSF har ordnat mätkurser i Härnösand, sam bevistades av Bo Forsgren och Erik Stenlund. De har nu från förbundet fått behörighet som mätningsmän. I detta sammanhang kan påpekas att resultaten från Scandicapseglingarna har låtit vänta på sig, på grund av att alla båtar ej varit inmätta efter denna regel.

ÅSF har även haft en funktionärskurs i Härnösand. Från ÖSS deltog Bo Forsgren, Mats Franzén, Sten Jonsson, Pelle Rydman och Anders Carlsson.

 

Beträffande ungdomsverksamheten måste ÖSS göra en hårdare satsning på jollesidan. Föräldrarna måste informeras att ställa upp och hjälpa till. För närvarande förkommer praktiskt taget ingen verksamhet inom sektionen. Det är ju ändå ungdomarna som så småningom skall ta vid.

 

Beträffande Nötbolandsanläggningen har ännu inget positivt hänt. Det finns ingen anledning för den nya styrelsen att undersöka hur anslagsansökan ligger till hos Naturvårdsverket.

 

På grund av det ständigt ökande båtantalat har det visat sig, att det börjar bli ont om uppställningsplatser på land vid båthamnen. En utökning av området bör snarast ordnas.

 

ÖSS representerades av Sven Wigren och Åke Johansson vid en träff, som skolidrottsförbundet hade med kommunstyrelsen på stadshuset i december 1972.

Anledningen var den kritik, som framförts mot servicen vid hotellet under den gångna sommaren. Närvarande var också Kurt Sundqvist, som varit ansvarig för driften av hotellet.

 

Resultatet av sammankomsten har väl visat sig under den gångna sommaren. Om någon förbättring skett undandrar sig vårt bedömande. På direkt fråga från ÖSS representant när den planderade bryggan utanför hotllet skulle komma till stånd, lämnades inget besked. Enl. uppgifter i tidningspressen ser det nu ut som att någon form av brygga skall byggas till sommaren.

 

Vi hade i år nöjet se vår hedersordförande Anton Hector med på vår sedvanliga höstfest på stadshotellet. Alltid lika glad och spänstig, såg vi honom virvla om i dansen med vacra sjöjungfrur tryckta till sitt bröst.

Vi önskar Dig välkommen även i andra sammanhang, än har Du mycket att ge.

Det var bortåt hundratalet sjöfarare, som tog de dukade borden i besittning. Efter mat och allsång blev det prisutdelning för sommarens seglingar och motorbåtstävlingar. Därefter tråddes dansen och stämningen var som förr om åren på toppen.

Så har då ännu ett år rullat undan och om vi summerar intrycken från den gångna sommaren, har den varit bra. Dock har det på sistone börjat mörkna vid horisonten, vi syftar då på bränslebörsörjningen. När dessa summeringar av den gångna sommarens aktiviteter präntats, tryktas det om bensinransongering. Detta som följd av kriget mellan Israel och Arabländerna.

 

Skulle det bli så hoppas vi att båtägarna får vara med och dela den soppa som kommer att tillhandahållas.

 

Styrelsen får till slut till att som hjälp oss, som funktionärer och i andra sammanhang stött ÖSS verksamhet under dess nittionionde år, uttala ett varmt tack.

 

Till de nya mannarna i styrelsen som nu skall tillträda, önska vi dem framgång och att de för ÖSS traditioner som segelsällskap vidare.

 

Örnsköldsvik den 25 november 1973

 

STYRELSEN

 

Verksamhetsberättelse för ÖSS motorbåtssektion år 1973

 

Sektionen har haft följande sammansättning:

Rolf Bylund, Anders Arnlund, Christian Blomström, Sture Lundblad, Bertil Westman, Henning Frosberg, Steffan Lundström.

 

Verksamheten började med en båtträff på Nötbolandetsbadet den 16 juni. Där demonstrerades båtbrandsläckare av representanter för Hald & Tesch Brand AB. Båtägarna hade själva möjligheten att prova singa egna släckare på olika typer av bränder och att konstandsfritt få släckarna fyllda igen. Därefter visades flytvästar, nödraketer, radarreflektorer m.m.

Träffen, som i år var lagd på fastlandet, hade utöver båtburna även samlat flera bilburna båtägare.

 

Under säsongen har tre tävlingar hållits. Den 11.8 Trysundaträffan med 11 startande båtar. En tävling där det gällde att besvara skriftliga frågor samt att hitta kontrollpunkter utefter banan.

 

Påföljande helg den 18.8 kördes Ulvödistansen. Tidsmarginalerna blev här det avgörande. Vädret var inte det bästa med regnskurar och grov sjö utomskärs. Trots detta startade 16 båtar.

 

En ny tävling provades den 31.8. Typen navigationstävling med hemliga tidskontroller kördes i mörker. Tävlingen var ladgd mellan Vårby fyr och Hörnskatan. 9 båtar deltog.

 

För fjärde året i rad samlades båtägarna för Skärgårdsstädningen den 8-9.10. Utöver båtar från ÖSS hade båtar från Bonäst, Domsjö och Ulvö båtklubbar samt i båtar från Näske städat området Skag - Ulvön, samt räknat inlandspolat timmer efter stränderna. Glädjande kan nämnas att antalet stockar har minskat jämfört med tidigare år. Sopnetto blev 60 säckar, övervägande plast.

 

Motorbåtssektionen har i år på SSD, Sjösportens Samarbetsdelegation, genom VBF, Västernorrlands Båtförbunde, fått i uppdrag att på sjökort 528 Örnsköldsvikkortet från Skagsudde till Storön markera de sjömärken, farleder och prickar som är nödvändiga för fritidsbåtarna. Andra önskemål som framförts är bl.a fyrbelysning vid nordöstra infarten till Ulvö fiskeläge, uppmuddring och utprickning av farled till Bäckfjärden.

 

Sektionen har även haft sammanträffande med SMU, Sveriges Motorbåts Unions styrelse i Härnösand den 3.2.

 

Vid ett sammangräffande med hamnkapten Faxén poängterades nödvändigheten av flera förtöjnings- och uppsätllningsplatser för fritidsbåtarna. Kritik riktades på uppdragningstället i båthamnen. Förfrågningar angående Alneområdets framtida användning som uppläggningsplats för fritidsbåtarna dryftades. Något besked gick ej att få vid det tillfället.

 

Även i år har intresset varit stort för båtradion (Öviks-båt). Flera nya medlemar har därigenom kunnat konstaterats. Under säsongen har 21 ÖSS-are tillkommit under namnanropssignalen Öviks-båt.

 

Även i år har de radioutrustade båtarna haft sin säkerhet tryggad genom basstationens Öviks-båt Övik outtröttlige Arne Jonsson.

 

Måterbåtssektionen tackar alla som deltagit i den gångna sommaren aktivitetetr.

 

Domsjöverken i november 1973

 

ÖSS MOTORBÅTSSEKTION

 

Styrelse 1974:

Ordförande: Bengt Eskilsson

V. Ordförande: Pelle Rydman

Sekreterare: P G Hägglund

V. Sekreterare: Lars Quist

Skattmästare: Erik Grundberg

Intendent: Robert Häggqvist

Klubbmästare: Olov Näslund

Sekt. Ledamot: Steffan Lundström

Sekt. Ledamot: Rolf Bylund

Suppleant: Ernst Thurdin

Suppleant: Bo Forsgren

Adjungerade på 1 år: katarina Uhlin

 

Besiktningsmän: Bo forsgren & Erik Stenlund

 

Att notera 

Höstfest 19/10 1974

Julgögg 24/12 1974

 

Sällskapet är anslutet till följande organistationer 1974:

Sveriges rikidrottsförbund

Svenska seglarförbundet

Sveneriges Motorbåtunion

Neptunkryssarförbundet

Svenska OK-jolleförbundet

Ångermanslands seglarförbund

Norrlandsregattan

Bottenhavsseglarna

Ulvöregattan

Västernorrlands båtförbund

 

Tävlingsprogram 1974:

För alla seglingar tillämpas IYRU:s kappseglingsbestämmelser med tillägg.

Startfartyg får dock utrustas på enklare sätt än vad bestämmelserna föreskriver. 10 min innan första start skjutes ett lystringsskott och 5 min. innan ett förberedelseskott.

 

Båt, för vilken startavgift ej betalats före tävlingsdagen, får ej starta eller kommer att uteslutas ur tävlingen. Betalning skall ske kontakt hos Melinders kiosk senast kl. 18:00 dag före segling. Förskottsbetalning av startavgifter för hela året kan även göras.

 

Om ej annat anges, sker start kl 10:30.

 

Startavgift: 10:- för deplacementbåtar samt 6:- för OK-jollar och liknande.

Optimister inagen avgift.

Protestavgift: 25:-

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

Datum Tävling Plats Klasser Seglingsnämnd
23/5 Träningssegling Malmöfjärden

Klassseglingar

Scandicap

A. Carlsson
26/5 Östan & Västanskär Malmöfjärden

Klassseglingar

Scandicap

Å. Johansson
2/6 Trysundaskeppet Malmöfjärden/Trysundafjärden

Klassseglingar

Scandicap

G. Green
15/6 Sydostbrotten race Hörskatan

Klassseglingar

Scandicap

P. Elfving
21/6 Midsommareskader Nötbolandet

Segelbåtar

Motorbåtar

J. Näslund
30/6 Seglarhällans vandr.-pris Burön

Klassseglingar

Scandicap

T. Granqvist
6/7 Gullviksregattan Gullviksfjärden

Klassseglingar

Scandicap

H. Ögren

13-

21/7

Ulvöregattan Jubileum Ulvön
28/7 Stubbsandregattan Stubbsand Optimist M. Franzén

3-

4/8

Trysundaträffen Nötbolandet (15:00)

Klassseglingar

Scandicap

P. Elfving
10/8 Kattskärspokalen Kattskär

Klassseglingar

Scandicap

J. Näslund
11/8 Damernas & Gastarnas Malmöfjärden Neptunkryssare U. Häggqvist
17/8 Ulvödistansen Nötbolandet

Klassseglingar

Scandicap

U. Häggqvist

J. Näslund

 

Program motorbåtar 1974:

Datum Tävling Plats Seglingsnämd
15/6 Båtträff Nötbolandet

G Eriksson

R Sjöblom

18/7 Ulvöträffen Kronprinsbryggan

T lundqvist

S Lundström

3/8 Trysundaträffen Nötbolandet

R Sjöblom

R Bylund

17/8 Ulvödistansen Nötbolandet

C blomström

C Wiklund

7/9 Städhelgen Nötbolandet Motorbåtsektionen
8/9 Städhelgen Trysunda
Uppdaterad: 15 JAN 2010 15:34 Skribent: Andreas Nordström

 

 

Bli medlem, betala med swish.

 

 

Postadress:
Örnsköldsviks SS - Segling
Box 208
89125 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0706171040
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

ÖSS SPONSORER 2019

seasea

Yamaha center

Byggsigurd 

Cervera 

Flexite

Holmen

BMW Lindholms bil

Malux