Hoppa till sidans innehåll

2001


Styrelse 2001:

Ordförande: Anders Nordin

V. Ordförande: Robert Carlsson

Sekreterare: Björn Hägglund

Skattmästare: Ulf Wikman

Intendent: Kurt Westman

Klubbmästare: Berit Moström

Ledamot: Lars-Åke Eriksson

Ledamot: Bengt Johansson

Ledamot: Ulrik Lindström

Suppleant: Olle Hägglund

Suppleant: Olle Nylander

Medlemsregister: Olle Nylander

 

Revisor: Björn Nordin

Revisor: Carl-Olof Åström

 

Revisor suppleant: Anders Carlsson

Revisor suppleant: Lars Bexelius

 

Adjungerade till styrelsen: Per-Erik Näslund

Adjungerade till styrelsen: Pelle Elfving

Adjungerade till styrelsen: Gunnar Harju

Adjungerade till styrelsen: Mats Nordin

Adjungerade till styrelsen: Eva-Lotta Schedin

Adjungerade till styrelsen: Enar Lundh

 

Ordförande för sektionerna:

Seglingssektionen: Ove Westman

Motorbåtssektionen: Bengt Johansson

Jollesektionen: Lars-Åke Eriksson

Domare: Per Erik Näslund

 

Besiktiningsmän: Steffan Lundström & Ulf Jonsson 

 

Verksamhetsverättelse för Örnsköldsviks segelsällskap 2000

126år * 1874 - 2000 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Anders Nordin, Robert Carlsson, Björn Hägglund, Ulf Wikman, Berit Moström, Kurt Westman, Lars-Åke Eriksson, Bengt Johansson, Mikael Ådahl, Pia Westman och Olle Nylander.

 

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit tio protokollförda sammanträden.

 

Sällskapet har inträtt i sitt tredje århundrade med att bjuda oss seglare en blöt sommar. Ulvöregattan har skämt bort oss med soligt och härligt väder (enda problemet brukar vara våra ulvönäsor) men årets upplaga bjöd på massor av regn och hård vind, ja så hård att fredagens seglingar fick inställas. Vinden varierade mellan 14 till 17 m/s och med vindbyar upp till 22 m/s samtidigt som regnet öste ner. Årets seglingsprogram har ändå förtjänstfullt kunnat genomföras och efter en vacker höst så behöver vi inte vara missnöjda.

 

Anders Carlsson har 5 st SM-guld i IF-klassen och är därmed Sveriges mest meriterade IF-seglare. I år nöjde sig Anders med en fjärdeplats, vilket också är strongt, men roligt var att Fredrik Nordin tog sig in på en mycket fin femte-plats, knappt slagen av Anders. Och tittar vi på Fredriks tre SM (16:e, 11:a, 5:a) så tror vi ju att det blir SM-guld nästa år!

 

Jollesektionen fortsätter att positivt utveckla sin verksamhet och det är härligt att blicka ut över fjärden när de vimlar av segle och det är också sällskapets målsättning "att väcka intresse för sjön och sjösport samt att fostra goda sjömän".

 

Många av sällskapets medlemmar har med sitt uppoffrande arbete för sjösporten bidragit till att sällskapet kan blicka tillbaka på ett aktivt verksamhetsår. Styrelsen för Örnsköldsviks Segelsällskap tackar medlemmar, näringsliv och vår kommun för det stöd som kommit oss till del under det gångna verksamhetsåret.

 

För Örnsköldsviks segelsällskaps styrelse år 2000.

Enligt uppdrag.

 

Anders Nordin

Ordförande

 

Verksamhetsberättelse för ÖSS seglingssektion 2000

 

Sektionens styrelse har under året haft följande sammansättning: Ordf. Ove Westman, Enar Lundh, Bert Schedin, Johan Alsén, Kurt Westman, Hans Larsson, Pia Westman, Lotta Schedin, Ulrik Lindström, Dick Westman och Per Erik Näslund.

 

Årets kappseglingssäsong, den 126:e i sällskapets historia och som inleder vår verksamhet på det 3e århundradet, har i likhet med de sensate åren präglas av ett minskat deltagande. Vår ambition till marknadsföring och ökat synliggörande, som vi inledde föregående år har fortsatt.

 

Allt sedan 60-talet har kappsegling utgjort den dominerande gruppen i vår verksamhet, med Neptunkryssare fram till till 70-talet, följd av IF-båtar och sedemera expressbåtar på 90-talet. Den så framgångsrika IF-klassen med ett flertal SM-segrar är nu upplöst liksom expressklassen. En genergationsväxling är uppenbarligen förestående både beträffande deltagare och formen av kappsegling.

 

Som ett led i att uppfylla denna nya ambition och målsättning, tillskapade vi denna säsong en ny utformning av vår, sedan några år nedlagda tävling "Trysundaträffen". Seglare från andra närliggande sällskap och båtklubbar deltog med start från respektive hamn. Med gemensam målgång i Trysunda. Tävlingen som rönte stor uppskattning av de 15-tal deltagarna avslutades i god samvaro med en gemensam måltid.

 

"Business Sail Cup", vår populära företagssegling, har vi genomfört för 10:e året. Vi är numera fast förankrade vid arken där Roland Sondell välvilligt ställer bryggplatser till förfogande. Dessa seglingar utgör ett trivsamt inslag i den inre hamnen både för deltagare och intresserad publik. Årets segrare av de 10 lagen blev Modo Paper.

 

De tre IF-båtarna som sällskapet äger, har även denna sommar uthyrts, i samma omfattning som tidigare och tillskapar ett behövligt netto i kassan. Många, både enskilda och företagvisar stort intresse. Vi har övervägt att införskaffa ytterligare ett par IF-båtar för att fortsättningsvis säkerställa genomförandet av BSC och till uthyrning.

 

Ulvöregattan, sällskapets utan jämförelse största sammandragning under sommaren, samlade ett 45-tal deltagare. Det klassiska Ulvövädret med sol och måtliga vindar förbyttes denna gång till dess raka motsats. Regn och hårda vindar, med delvis inställda seglingar gjorde årets tävlingar till en föga minnesvärd regatta. Robert Carlsson segrade i Norrlandsmästerskapen för Express. Ove och Kurt Westman fick en inteckning i den vackra Silverneppen genom seger i Pelle Melinders minnessegling. Dick Westman visade störst uthållighet i den decimerade IF-klassen och avgick med seger.

 

De lokala tävlingarna, som numer inte samlar mer än 5-10 deltagare, har genomförts med undantag av "Endagsseglingarna" på våren och en "pokalsegling" i juni.

 

"BBK Race", en segling som vi genomför tillsammans med Bonäsets båtklubb, vanns av Expressseglaren Ulrik Lindström.

 

"Trysundaskeppet", vår äldsta och anrikaste tävling, samlade endast 5 deltagare. En arrangörsmiss av stora mått. Den hamnade olyckligt dagen efter Trysundaträffen. Anders Carlsson fick ånyo inskription i det ståtliga silverskeppet.

 

"Ulvödistansen" en av våra populäraste seglingar, som förra året endast samlade 6 st deltagare, kunde i år se denna siffra mer än fördubblas sannolikt beroende på att banan kortats, nu med start Hörnsgatan. Ulf Mattiasson i en accent erhöll målskottet. Den hemvändande seglingen "Ulvö Nord" hemfördes av en kvinna bakom rodret i en express, Anita Sällström.

 

De båda höstseglingarna "Burön runt" samt "Fjärden runt", vilka ingår i klubbmästerskapet vanns av Johan Hägglöf respektive Anders Carlsson. Den avslutande distansseglingen "Septemberköret", som satte punkt för sommarens tävlingsverksamhet, hemfördes av Oskar Nordin.

 

Sällskapet har även i år låtit sig respesenterats vid olika tävlingar runt om i riket. Enar Lundh som brukar visa akterspegeln för sin konkurrenter i "Storbåtscupen" blev i år 2:a. Anders Carlsson och Fredrik Nordin deltog i SM för IF-båtar i Vänern och belade hedrande 4 respektive 5 plats. Vid den numera traditionella "Norrbyskärsregattan" med ett 25-tal deltagande blandade sig Bröderna Westman i slutstriden och erövrade en 2:a plats. Nils-Erik Lindström har deltagit i Neptunkryssar SM i Sundsvall med en placering i mitten av fältet. I övrigt har sällskapets deltagit i "Lidingö runt" och "Tjörn runt".

 

Vår, sedan nästan 3 decennier, tradionella, kamp mot Vasa Segelförening ägde denna gång rum på Öviksfjärden. Tävlingarna missgynnades av hård väder, så hårt att en av våra rorsmän vid en ofrivillig gipp fick bommen i huvudet och tvingades bryta. Sedan en av våra diskvalificerats för tjuvstart kunde Vasa segelförening för första gången på många år avgå som segrare. Den olycksdrabbade seglaren omhändertogs omedelbart för vård och lär numera vara vid god vigör.

 

Vi ser med tillförsikt fram mot sällskapets 127:e seglingssäsong med den målsättningen som formulerades redan 1874 - att väcka intresse för sjön och sjösporten, samt befrämja gott sjömanskap - vi lägger därmed millenniets första seglingssäsong till handligarna.

 

Seglingssektionen

Per Erik Näslund 

 

Verksamhetsberästtelse ÖSS motorbåtssektionen 2000

 

Sektionen har haft följande sammansättning under 2000. Bengt Johansson ordförande, Hans Nyberg kassör, Lisbeth Jonsson sekretereare, Ulf Jonsson, Ingvar Edin och Steffan Lundström ledamöter.

 

Under verksamhetsåret har sektionen hållit 5 protokollförda sammanträden.

 

Motorbåtssektionen har i år 26 augusti genomfört den åreliga skärgårdssätdningen som brukligt är i bra väder och efter avslutad sätdning samlades man i Trysunda Servicehus där 30-tal personer samlades för middag och lotteri med fina priser.

 

Sektionen vill tacka alla som har ställt upp med ett varmt tack.

 

För motorbåtssektionen

Bengt Johansson

Ordförande

 

Verksamhetsberättelse ÖSS jollesektionen 2000

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Mikael Ådahl, Lars-Åke Eriksson, Pelle Sjölund och Ove Magnusson.

 

Vi startade med en upptaktsträff vid Själevads badhus i april månad, där ungdomarna bla provade på att kapsejsa en optimistjolle och simma 50 m.

 

Till i år har vi köpt en Laserjolle och lånat både en E-jolle samt en Tobisjolle. Samtliga båttyper har varit en succé och de äldre ungdomarna är sugna att så småningom prova på något nytt!

 

Vi har under året haft 25 seglingskvällar med ca 10-12 ungdomar/tillfälle. Som målsättning under året har varit att alla ska klara av att ta Svenska Seglarförbundets silvermärke och guldmärke.

 

Vi har en klar och tydlig målsättning inför kommande säsong som startar med några sammankomster under vintern för att hålla igång intresset och kunskaperna.

 

Jollesektionen

 

När latitud blev longitud

 

Tävlingsverksamhet i navigation för motorbåtar förekom i ÖSS när jag flyttade ifrån Husum hit till Domsjö 1958. Samma år vanns "E. Larsson Mercurs" vandringspris instiftat 1947. Det var för orientering och tillförlitlighet. Året därpå -59 samma pris men också Ulvödistansen. I den tävlingen hade SV.BP Olje AB skänkt ett vandringspris. Det priset var ett stort ölkrus med lock. Mercurs vandringspris var en stor silverpokal.

 

Övriga personer som tävlade på den tiden var L A Flöjs, Uno Ekberg, Arne Hedell, Allan Wågberg, Torgny Hernold, Bosse Sundqvist, Nils Andersson, Erik Näslund, Lennart Lindström och Sture Lundblad.

 

1960 kröntes bara Ulvödistansen. Banan var lagd av xx och xx. Starten var som tidigare förlagt till Tillpiren. Någon kontroll passerades på väg utur fjärdarna.

Vinden var västlig och ganska frisk och att hitta en flytande kontroll vid SV-spetesen på Klösan var svårt. Den kontrollen hittades aldrig trots flera minuters sökande. Den tidsförlusten kördes in på vägen till Ronön där nästa kontroll låg. Övriga kontroller låg där dom skulle ligga. Vid inlämnandet av tävlingsuppgifterna meddelades tävlingsledningen att kontrollen vid Kläsan saknades, tävlingsförmuläret "9 disstansminuter ifrån K i NäsKe i ostlig riktning" hamnar vid Klösan och inte vid Älgön. Då blir banlängd och sluttid en annan efter den fart man anmäler sig för.

 

En segrare utropades också. Det var besiktningsman Lennart Lindström, han som var så lik C G Hammarlund i Sveriges bilradio. Det fel tävlingsledningen gjort och som dom försökte "sopa under mattan" var att latitud blivigt longitud...

 

Den aktuella kontrollangivelsen var ett avstånd i distansminuter i ostlig riktning räknat ifrån "k" i Näske och 9 distansminuter. Enligt min och vissa övriga tävlandes åsikt skulle kontrollen ligga vid Klösans SV-spets. Enda förklaringen jag kan tänka mig var att när banan las ut och avståndet mättes från K i Näske och till Älgöns NV-spets fördes avståndet upp till latitudskalan. Väst- Ost. Det stämmer också på så vis. Trots mina protester vid ankomsten till Ulvönoch till tävlingsledningen togs ingen notis till detta utan deras tolkning gällde. Resultatlistan kundgjordes också. Än var inte slaget förlorat. Om det var för att jag hade en inteckning i priset och hoppades på att en omräkning skulle komma till del. Flera av de andra tävlande tyckte det var konstigt att omräkning ej hade skett. Skam den som ger sig. Den 5 september inlämnades av mig en skriftlig protest till denna tävling lydande:

 

"Till

Örnsköldsviks Segelsällskap

Motorbåtssektionen

 

Undertecknad får härmed inlämna skriftlig protest mot genomförande av navigations- och tillförlitlighetstävling för motorbåtar lördagen den 27 augusti 1960 med slutmål vid Ulvön.

 

Såsom motivering härför får jag anföra att den banlängd, som enligt tävlingsbestämmelserna angivits till 30,2 distansminuter, icke överensstämmer med verkliga förhållandet utan rätteligen uppgår till kortare sträcka. Efter den senare har jag genomfört tävlingen.

 

Omkring 1,5 timmar efter ankomsten i mål inlade jag muntlig protest hos tävlingsledningen. Torgny Hernold. Såvitt jag kan bedömma har min protest icke beaktas. Då så icke skett anser jag mig nödsakad, oaktat lång tid har förlutit efter tävlingen, att inlägga skriftlig protest.

 

Jag anhåller inför Eder få framföra och framlägga mina synpunkter på de felaktiheter, som enligt mitt förmenande skett. Den prislista, som kungjorts, är enligt min åsikt icke korrekt och lämnar mig varken sportslig eller renhårig rättvisa.

 

Jag anhåller inför Eder få framföra och framlägga mina synpunkter på de felaktigheter, som enligt mitt förmenande skett. Den prislista, som kungjorts, är enligt min åsikt icke korrekt och lämnar mig varken sportslig eller renhårig rättvisa.

 

Om protestavgift erfodras, anhåller jag om besked.

Domsjöverken den 5 september 1960

Steffan Lundström"

 

Protesten antogs och omräkning av banlängden skedde. Det innebar en annan prisplacering. Information till dom det berörde uteblev. När så ÖSS höstfest med prisutdelning firades utropades Sture Lundblad som segare i Ulvödistansen för motorbåtar. Han blev mycket förvånad och ännu mer förvånad och nästan arg blev Lennart Lindström som gått dit enbart för att hämta priset. Han blev utan. Det dröjde ända till 1967 innan tävlingsverksamheten började igen.

 

Inför säsongen 2001

 

Onsdagsseglingar.

Under onsdagsseglingarna kommer det att finnas möjlighet att få hjälp med intrimning av sin båt. Dessa kvällar avslutas med fika i klubbhuset och med genomgång av dages segling. Det kommer även att finnas möjlighet att bli insatt i kappseglingsreglernas problematik.

 

Personligt lystal

Under säsongen kommer alla tävlingar att seglas med det personliga handikappet. Detta gäller även klubbmästerskapen som kommer att avgöras med två distans seglingar under hösten.

 

Trysundaträffen

Trysundaträffen har åter tagits upp i vårt program, där det viktiga inslaget blir att alla träffas ute på Trysunda och umgås kring Gästbryggan med olika aktiviteter. För dom som vill kappsegla ut till Trysunda finns möjlighet att välja olika startplatser. Vi startar från Bonässund eller Näske småbåtshamn.

För denna helg är Johan Alsén ansvarig.

 

Anmälan Personligt lys

Anmälan till dom som har omvänt lys (individuell start), och frågor om sitt personliga lystal ring Bert Schedin.

 

Lys seglingar

Bonäset båtklubb kommer att hålla sin tävling 9/6. Till denna tävling kom ett stort startfält förra sommaren, denna tävling avslutas med en trevlig träff med fika och lite korv vid båtskjulen i Bonäset.

 

Norrfällsvikens tävlingar kommer att hållas 6 - 8/7, där lördagens seglingar till Bonhamn är en mycket trevlig familjetävling.

 

Vi hoppas att flertalet av våra lys seglare kommer att deltaga vid dessa seglingar.

 

Tävlingsprogram för kölbåtar 2001

16/5 Onsdagssegling Småbåtshamnen Alla Seglingssektionen

23/5 Onsdagssegling Småbåtshamnen Alla Seglingssektionen

27/5 Pokalsegling 1-2 Öviksfjärden Klass/Lys Robert Carlsson

30/5 Onsdagssegling Småbåtshamnen Alla Seglingssektionen

3/6  Pokalsegling 3-4 Öviksfjärden Klass/Lys Enar Lundh

6/6  Onsdagssegling Småbåtshamnen Alla Seglingssektionen

9/6 BBK Race Dekarsjöfjärden Lys Ulf Mattiasson

10/6 Pokalsegling 5-6 Öviksfjärden Klass/Lys Anders Carlsson

13/6  Onsdagssegling Småbåtshamnen Alla Seglingssektionen

16/6 Trysundaträffen Bonässund Lys Johan Alsén

30/6 Gästhamnen Race Gästhamnen Bert Schedin, Enar Lundh

6 - 8/7 Höga Kusten seglingarna Norrfällsviken

12 - 14/7 Ulvöregattan

28/7 Ulvödistansen Hörnskatan Lys Dick Westman, Enar Lundh

29/7 Ulvö Nord Ulvöhamn Lys Olle Rydman

11/8 Klubbmästerskap Öviksfjärden Klass/Lys Olle och Björn Hägglund

12/8 Burön runt (klubbmästerskap) Gästhamnen Lys Bert Schedin

26/8 Trysundaskeppet Hörnskatan Lys Ulrik Lindström

9/9 Fjärden Runt Gästhamnen Lys Anders Nordin

16/9 Septemberköret Småbåtshamnen Lys Ove Westman

 

Tävlingsprogram för motorbåtar 2001

25/8 Skärgårdsstädningen Bonäsets brygga U. Johansson m.fl.

 

Seglarhelg Norrfällsviken 2001

6/7 Distansseglings till Bönhamn, lysklasser, förtäring i Bönhamn

7/7 Hamnbassängstävlingar Klassseglingar Lys

8/7 Höga Kusten Race Distansseglingar

Uppdaterad: 21 JAN 2010 10:39 Skribent: Andreas Nordström

 

 

Bli medlem, betala med swish.

 

 

Postadress:
Örnsköldsviks SS - Segling
Box 208
89125 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0706171040
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

ÖSS SPONSORER 2019

seasea

Yamaha center

Byggsigurd 

Cervera 

Flexite

Holmen

BMW Lindholms bil

Malux