Hoppa till sidans innehåll

2002


Styrelse 2002:

Ordförande: Hans Ögren 

V. Ordförande: Robert Carlsson

Sekreterare: Björn Hägglund

Skattmästare: Maria Goldkuhl

Intendent: Kurt Westman

Klubbmästare: Berit Moström

Ledamot: Mikael Ådahl

Ledamot: Bengt Johansson

Ledamot: Ulrik Lindström

Suppleant: Olle Hägglund

Suppleant: Olle Nylander

Medlemsregister: Olle Nylander

 

Revisor: Björn Nordin

Revisor: Carl-Olof Åström

 

Revisor suppleant: Anders Carlsson

Revisor suppleant: Lars Bexelius

 

Adjungerade till styrelsen: Per-Erik Näslund

Adjungerade till styrelsen: Pelle Elfving

Adjungerade till styrelsen: Gunnar Harju

Adjungerade till styrelsen: Mats Nordin

Adjungerade till styrelsen: Eva-Lotta Schedin

Adjungerade till styrelsen: Enar Lundh

 

Besiktningsman:  Steffan Lundström

Besiktningsman:  Ulf Jonsson

 

Att notera 

Skärgårdsstädningen 24/8 2002

Julgögg 24/12 2002

 

In memorian

Hans Ögren

1943-2002

 

Örnsköldsviks Segelsällskap har drabbats av sorgebud, då vår i november 2001 nyvalde ordförande Hans Ögren efter en tids sjukdom, för alltid har lämnat oss.

 

Vi skall med stor tacksamhet alltid minnas, vad vännen Hans allt sedan ungdomsåren, betytt för vårt Segelsällskap, både såsom mycket skicklig seglare och även som hängiven funktionär och ledare. Vår vän hans seglar nu i andra farvatten och hans ljusa minne skall för alltid vara inskriven i Örnsköldsviks Segelsällskaps annaler.

 

Våra tankar går självfallet ävenledes till sönderna Gabriel och Markus och till livskamraten Yvonne.

 

Varmt tack Hans, för allt vad Du betytt för oss Dina kära seglarvänner!

 

Vice ordförande har ordet

Börjar med det tråkiga beskedet att sällskapets ordförande och tillika tävlingsledare för Ulvöregattan avlidit efter en tids sjukdom. Se memorandum.

 

Till de nyheterna hör att ÖSS satsning av IF SM på Öviks fjärden ser ut att bli ett mycket intressant och publikvänligt evenemang. SM seglingarna går av stapeln den 28 - 30 juni. Tävlingarna sammanfaller med hamnfesten.

 

Beträffande årets seglingsprogram tas ett nytt grepp inför Gästhamnen Race den 15 - 16 juni. Lördagens seglingar på Öviksfjärden sker utan spinnaker med tanke på att få fler familjeseglare att deltaga. På söndagen går den anrika seglingen Trysunda skeppet av stapeln. Ulvödistansen är i år flyttad till en vecka efter "stugsista" samma helg som Ulvöbora har säsongsavslutning. Se till att deltaga det blir en trevlig fest har Ulvöborda lovat.

 

Ulvöregattan 11 - 13 juli har fått en ny fräsch seglingsledare Olle Hägglund vilken jag tror kommer att göra ett mycket gott arbete. Olle behöver el del funktionärer så om du känner dig manad Ta kontakt med Olle.

 

Jollesektionen ÖSS framtid fortsätter sin långsiktiga plan på att utbilda nya kappseglare. Kom ner till hamnen på tisdagskvällarna i vår för då tränar både jolle och kölbåtsseglarna.

 

Till sist vill jag tacka våra annonsörer i matrikeln som stöttat förningen under en rad av år.

 

Styrelsens målsättning är att detta är den sista matrikeln i denna utförliga form. Vi tänker oss att till nästa år fylla vår nya hemsida www.oss-ovik.com

 med information som ersätter matrikeln. Tack Johan Nordin och Marcus Ögren för Ert arbete att skapa och bygga vår nya hemsida.

 

22 april 2002

Robert Carlsson

 

Verksamghetsberättelse för Örnsköldsviks Segelsällskap 2001

127år * 1874-2001

 

Styrelsen har haft följande sammasättning: Anders Nordin, Robert Carlsson, Björn Hägglund, Ulf Wikman, Berit Moström, Kurt Westman, Lars-Åke Eriksson, Bengt Johansson, Ulrik Lindström, Olle Nylander och Olle Hägglund. Under verksamhetsåret har styrelsen hålligt nio protokollförda sammanträden.

 

Som avgående ordförande efter fyra år så vill jag först nämna jollesektionen som bedriver en mycket fin utbildning av seglare. Vi har ifrån styrelsen satsat betydande belopp till inköp av följebåtar och jollar och resultatet av investeringarna glädjer oss. Några av våra Optimister har även deltagit i regiontävlingar i Sundsvall. Dessa ungdommar förbättrar ålderstatistiken väsäntligt  inom sällskapet och det är på samma gång glädjande och skrämmande att snittåldern på våra kölbåtsseglare är hög. Glädjande därför att segelsporten kan hålla på med högt tempo upp i åldern, se bara på Dick Westman med sina 71 år - fortfarande en elit-seglare, men också skrämmande därför att påfyllningen med yngre kölbåtsseglare är förliten.

 

Teknikens utveckling med GPS och sjökort på skärmen har tagit död på intresset med navigationstävlingar. Motorbåtssektionen har de senaste åren begränsat sina aktiviteter till den traditionella Skärgårdsstädningen och Bengt tycker att nu för det vara nog för hans del. Några nya som vill ta vid har vi inte funnit varför motorbåtssektionen sammolikt hamnar i "malpåse". Nya vindar blåser och snart kanske sektionen är i full sving igen.

 

Utvecklingen skall man aldrig vara rädd för utan se den an med förväntan. Vision 2008 vill bygga bostäder på vår uppläggningsplats för båtar och det finns tankegångar att småbåtshamnen borde flyttas till Saltmagasinen och Gästhamen. Det här kan innbära hot mot vår verksamhet men kanske istället möjligheter Vi har all anledning att bevaka våra intressen och här måste vi samordna våra intressen med hamnföreningens. Kanske dags att vi slår samman föreningarna då det i stor utsträckning är samma medlemmar.

 

Bingolotter har under en följd av år givit oss goda inkomster och varit en orsak till att sällskapet har en god ekonomi och medgett investeringar. Även om inkomsterna har minskat de sista åren så har de ändå varit viktiga. Nu har vi inte hittat någon som vill ta vid efter Berit (som gjort ett storartat jobb, tack Berit) och dess inkomster blir svåra att ersätta.

 

Vi har under året fått förtroendet att arrangera SM för IF-båtar 2002. En SM-kommité med Enar Lundh vid rodret är utsedd och har dragit igång med förberedelserna. Nytt grepp är att tävlingarna skall gå på Öviksfärden och vi hoppas att det blir ett publikarrengemang.

 

Sist tackar vi alla som har ställt upp för segelsällskapet och som gjort det möjligt till att vi är Örnsköldsviks äldsta aktiva förening och landets fjärde äldsta segelsällskap.

 

För Örnsköldsviks Segelsällskaps syterlse

Anders Nordin

 

Verksamhetsberättelse för ÖSS seglingssektionen 2001

Sällskapets verksamhet det senaste decenniet har präglats av ett minskande deltagande i våra kappseglingar. Orsaken härtill är att söka i faktum att några nya ungdomar ej kommit fram. Ungdomsektionens verksamhet låg under ett antal år i träda, men har nu lycklingtvis aktiverats. Vi förväntar oss att deras ambitioösa arbete inom några år ska bära frukt och generera nya kappseglare. Varje idrottsförening upplever upp och nedgångar i sin verksamhet, något som vi lärt oss leva med. Vår förhoppning är dock att kämpa vidare och ge alla en möjlighet att njuta av segelsporten.

 

Busniess Sail Cup, den företagssegling som vi anordnat det senaste decenniet, är ett umärkt sätt att marknadsföra segelsporten. Företag - de senaste 10 st - har haft möjlighet att bereda sina anställda segling på Öviksfjärden med ett stimulerande inslag av tävling. Intresserade åskådare i stort antal har följt dessa tävlingar från Gästhamnen.  De inbringar dessutom ett inte obetydligt tillskott i vår kassa. Vår avsikt är att genomföra BSC även kommande säsong, möjlighet med ännu fler deltagare.

 

De lokala tävlingar vi genomfört med decimerat antal deltagare har i huvudsak vunnits av Anders Carlsson, vilket även erövrade bronsmedaljen vid IF-SM. En god prestation, som understryker att han är en av rikets bästa IF-seglare.

 

Ulvöregattan, sällskapets stora begivenhet, som vi genomfört sedan sekelskiftet, präglades i år som föregående år av hårda vindar. Ett 60-tal båtar hade mött upp. I entypsklasserna, vilka seglar bankappsegling segrade Robert Carlsson i Express och Dick Westman i IF-klassen. Den verkliga utmaningen, med alla 60 båtarna på startlinjen ochdistanssegling runt Ulvöarna kunde konstatera två ÖSS-are seglade bäst Robert Carlsson tätt följd av Nestorn Dick Westman.

 

Det anrika Trysundaskeppet, där varje skeppare önskar få sitt namn inristat erövrades i år av Robert Carlsson.

 

Ulvödistansen, den tävling som av tradition utgör Sällskaptes sista årliga besök på Ulvön hemfördes av Björn Hägglund i sin 6-a. Återfärden Ulvö Nord vanns av Mikael Ölundh, vilken även triumferade Fjärden Runt.

 

I Storbåtscupen den tävling som försigår på olika platser i mellannorrland och samlade 70 deltagare, belade Enar Lundh en hedrande 2 plats.

 

Vid Höga Kusten seglingarna, som går av stapeln i Norrfällsviken, inkasserade Ove Westman och Robert Carlsson var sin delseger.

 

I Östersömaran en annorlunda typ av tävling, vilken ställer stora krav på både uthållighet och envishet, deltog Mikael Ölundh. Resultatet blev dock inte det önskade, men en erfarnhet är ekipaget beredda på nya prövningar.

 

Kappsegling försigår inte endast på hemmaplan. För andra året besökte våra seglare Marmaris i Turkiet, för en kombinerad semester och kappsegling. Bland 100-talet seglare i hyrda båtar, erövrade man 3 priser. En både angenäm och stimulernade upplevelse för Enar Lundh och bröderna Carlsson.

 

Lagkappsegling mot våra Finska vänner, vilken i år gick av stapeln i Vasa, utvecklades sig till en jämn kamp. Med segern inom räckhåll på sista kryssen var finnarna oartiga nog att snuva sina gäster på segern.

 

Inför nästa säsong glädjer vi oss åt att vi anförtrotts uppgiften att anordna SM för IF-båt. Sedan 60-talet har Sällskapet genomfört 6 stycken SM, både för Npetunkryssare och IF-båt. Planeringsarbetet hänför har redan påbörjats. För första gången arrangeras mästerskapet i inre hamn. Vi hoppas därmed att en intresserad pubiik skall kanta kajerna och beskåda tävlingarna. Med Hans Nordin som sakkunnig speaker på kajen, förväntar vi oss en stor publik framgång. Att hamnfesten går av stapeln vid samma tidpunkt, försämrar inte det hela.

 

Vi är glada för de insatser som medlemmar och andra gjort att alla med biehållet intresse och styrka, håller sällskapets fana högt.

 

Segelingssektionen

Per Erik Näslund

 

Verksamhetsberättelse ÖSS motorbåtssektionen 2001

Sektionen har följande sammasättning under 2001. Bengt Johansson, ordförande. Hans Nyberg, Kassör. Lisbet Jonsson, sekreterare. Ulf Jonsson, Ingvar Edin och Steffen Lundström ledamöter.

 

Under verksamheten hade den 25 augusti, i strålande väder, skärgårdsstädning där ett 20-tal tagit tillfället att avsluta sommarens säsong med att städa våra öar. Efter avslutad städning serverades det middag i Trysunda servicehus. Under kvällen såldes lotter med många och fina priser.

 

Sektionen vill tacka alla som ställt upp, med ett varmt TACK!

 

För motorbåtssektionen

Bengt Johansson

sektionsordförande

 

Verksamhetsberättelse ÖSS Jollesektionen 2001

Verksamhetsberättselse för ÖSS Jollesektionen 2001.

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning, Mikael Ådahl, Bo Hallnäs, Pelle Sjölund, Ove Magnusson, Lars Westerbring.

 

Vi har under vintern haft 2 st träffar där vi tittat på videofilm, pratat utrustning, regler med mera och en tredje träff där vi hade en heldag uppe på åsberget efter gula leden.

 

Som målsättning även i år har varit att alla ska klara av att ta Svenska Seglarförbundets silvermärke och guldmärke.

 

Vi åkte och seglade DM i Sundsvall i spetember med bra uppslutning från både föräldrar och ungdomar.

 

Vi har även på ledarsidan fått ett välkomment tillskott, Gunnar Olsson och Esa Kangas.

 

Inför kommande säsong, har vi första träffen den 17:e mars med en heldagsutflykt.

 

Jollesektionen

 

Tävlingsprogram för kölbåtar 2002

 

Datum Tid Segling Plats Klass Ansvarig

14/5-

25/6

18:00 Tisdagssegling Övikshamnen Alla IF-seglarna
19/5 11:00 Pokalsegling 1-2 Övikshamnen lys/IF Per-Erik Näslund
20/5 11:00 Pokalsegling 3-4 Övikshamnen lys/IF Dick Westman
26/5 11:00 Pokalsegling 5-6 Övikshamnen lys/IF Anders Carlsson
2/6 11:00 Pokalsegling 7-8 Övikshamnen lys/IF Hans Larsson
8/6 11:00 BBK Race Bonäset båtklubb lys Ulf Mattiasson
15/6 12:00 Gästhmanen Race Gästhamnen lys Roland Sondell
16/6 11:00 Trysundaskeppet Gästhamnen lys Ove Westman

28-

30/6

SM IF-båtar Öviksfjärden IF ÖSS-seglingssektion

11-

13/7

Ulvöregattan Ulvön Ulvöregattankomittén
17/8 12:00 Fjärden runt Övikshamnen lys Anders Carlsson
24/8 12:00 Ulvödistansen Hörnskatan lys Bert Schedin
25/8 11:00 Ulvö Nord Ulvöhamn lys Olle Rydman
31/8 12:00 Klubbmästerskap Övikshamnen lys Olle Hägglund
1/9 11:00

Burön runt

(klubbmästerskap)

Övikshamnen lys Dick Westman
8/9 11:00 Septemberköret Övikshamnen lys Ulrik Lindström
15/9 12:00 Finnkampen Övikshamnen lagkamp Per Erik Näslund

 

Motorbåtar 2002

24/8 10:00 Skärgårdsstädning Bonäset brygga U- Johansson m.fl.

 

Seglarhelg Norrfällsviken 2002

6/7 10:00 Distanssegling till Bönhamn. Lysklasser, förtäring i Bönhamn.

7/7 10:00 Hamnbassängtävlingar. Klasseglingar, Lys.

Uppdaterad: 04 JAN 2010 15:18 Skribent: Andreas Nordström

 

 

Bli medlem, betala med swish.

 

 

Postadress:
Örnsköldsviks SS - Segling
Box 208
89125 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0706171040
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

ÖSS SPONSORER 2019

seasea

Yamaha center

Byggsigurd 

Cervera 

Flexite

Holmen

BMW Lindholms bil

Malux