Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Grön nivå


Krav:

ÖSS Jolles krav för Grön seglare:

 • Tagit Silvermärket från seglarskolan
 • Grundläggande taktik
 • Täcka genom vindskugga
 • Bedöma om det är lä eller lovartfördel vid start

Vidare finns det från Svenska Seglarförbundet följande:
För locka fler att prova och stanna i sporten är den gröna nivån anpassad till nybörjaren både vad det gäller regler, teknik, banor och strategi. För att kalla sig grön ska seglaren kunna:

 • Placera sig på rätt ställe i båten, både långskepps och tvärskepps, på samtliga bogar i alla vindstyrkor.
 • Grundtrim
 • Segla alla bogar
 • Ligga still och accelerera
 • Gröna kappseglingsreglerna vilket är paragraf 10,11, 13, 16,18, 28 och 31 i Kappseglingsreglernas del 2 och 3.
 • Grundläggande taktik, täcka genom vindskugga, hantera syftlinjer, bedöma om det är lä eller lovartfördel vid start, kryss och läns-rundningar

Teknik:

Skot / Trim
Roder
Rörelse / Timing
Bidevind
Stagvändningar
Öppen vind
Gippar
Boathandling
Ligga still / acca
Hjälpmedel Tell-tales

 

Regler:

Från seglarskolan nivå: KSR 14 & KSR 42

Def. Märke

Ett märke är ett föremål som seglingsföreskrifterna anger att en båt ska lämna på en föreskriven sida samt en funktionärsbåt som är omgiven av segelbart vatten och som start- eller mållinjen utgår från.

En ankarlina eller ett föremål som tillfälligt eller oavsiktligt är fäst vid ett märke är inte en del av det.

Def. Kappsegla En båt kappseglar från sin förberedelsesignal tills den går i mål och klarar mållinjen och målmärkena eller utgår, eller tills kappseglingskommittén signalerar allmän återkallelse, att kappseglingen uppskjutits eller annullerats.
Def. Starta En båt startar när någon del av dess skrov, besättning eller utrustning skär startlinjen i riktning mot det första märket efter att den har varit helt på startsidan av startlinjen vid eller efter sin startsignal och har rättat sig efter regel 30.1 om den gäller.
Def. Gå i mål En båt går i mål då någon del av dess skrov, besättning eller utrustning i normalt läge skär mållinjen i riktning från det sista märket antingen första gången eller sedan den har tagit ett straff enligt regel 44.2, eller sedan den enligt regel 28.1 har rättat ett fel som den har gjort vid mållinjen.

 

Gröna kappseglingsreglerna vilket är

paragraf 10, 11, 13, 16, 18, 28 och 31 i Kappseglingsreglernas del 2 och 3. 

KSR 10 Olika halsar Babordsbåt ska hålla undan för styrbordsbåt
KSR 11 För samma halsar med överlapp Lovartsbåten skall hålla undan för läbåten
KSR 13 Under stagvändning

Båt som stagvänder skall hålla undan för alla andra båtar från vindögat tills den ligger på kurs dikt bidevind

När två båtar stagvänder samtidigt skall den som är på den andres babordssida hålla undan

KSR 14 Undvik kontakt Den båt som krockar och har gjort fel skall snurra ett varv.
KSR 16 Ändra kurs

När en båt med rätt till väg ändrar kurs skall den ge den andra båten plats att hålla undan

Båt som gippar behöver inte hålla undan så länge den inte ändrar kurs!

KSR 18 Passera märken och hinder  Lovartsbåten skall hålla undan för läbåten om den kan när överlappen etableras
KSR 28 Segla banan  

En båt ska Starta, lämna varje märke på föreskriven sida i rätt ordningsföljd och gå i mål

Efter att ha gått i mål behöver den inte passera mållinjen helt.

KSR 31 Beröra ett märke  

När en båt kappseglar får den inte beröra ett startmärke innan den startar, ett märke som inleder, begränsar eller avslutar det banben båten seglar på, eller ett målmärke sedan den har gått i mål.

KSR 42 Framdrivning

42.1 Grundregel

Om inte annat tillåts i regel 42.3 eller 45 ska en båt tävla enbart genom att använda vinden och vattnet för att öka, bibehålla eller minska farten. Besättningen får ändra seglens och båtens trim och tillföra andra sjömansmässiga åtgärder men får inte på annat sätt röra kroppen för att driva fram båten.

KSR 44 Straff vid händelse

44.1 Ta ett straff (Bara ett varv gäller för grön seglare)
En båt får ta ett svängsstraff när den kan ha brutit mot en regel i del 2 medan den kappseglar, Eller när den kan ha brutit mot regel 31. Seglingsföreskrifterna kan ange att ett poängstraff eller något annat straff ska användas. Men

a) när en båt kan ha brutit mot en regel i del 2 och regel 31 i samma händelse behöver den inte ta straffet för brottet mot regel 31, och

 b) om båten genom regelbrottet har orsakat personskada eller allvarlig sakskada eller vunnit en betydande fördel i kappseglingen eller serien är straffet att utgå.

 

Strategi/taktik:

 • Vägval
   Laylines
 • Taktikens vapen
   Täcka genom vindskygga
   Regler
 • Tumregler från start till mål
   Att genomföra sin taktik
 • Stabil vind
   Starter
    Syftlinjer
    Lä- lo- och mitt på linjen
   Kryss
    Kryss – länsrundningar
   Halvvind
 • Målgång

Mål:

Gå vidare till Blå nivå

Läs mer om färgpyramiden på Svenskseglings hemsida!

Uppdaterad: 15 MAJ 2018 07:52 Skribent: Andreas Nordström

 

 

Bli medlem, betala med swish.

 

 

Postadress:
Örnsköldsviks SS - Segling
Box 208
89125 Örnsköldsvik

Kontakt:
Tel: 0706171040
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

ÖSS SPONSORER 2019

seasea

Yamaha center

Byggsigurd 

Cervera 

Flexite

Holmen

BMW Lindholms bil

Malux