Styrelse

Styrelsen för 2024 fastställdes enligt följande: 

Ordförande Pär Jansson 
Vice ordförande Linda Folkesson 
Sekreterare Claes Sundqvist 
Skattmästare Clas Bergman 
Intendent Staffan Arnström
Klubbmästare (Vakant) 
Övriga ledamöter Ove Westman 
  Nina Korpisaari 
  Martin Rubing 
  Joakim Grundberg 
  Stefan Bervelius