Ulvödistansen Cup

Detaljer

10 aug - 11 aug

Öviksfjärden, Örnsköldsvik

Information

Tävlingen består av två delseglingar, Ulvö Syd och Ulvö Nord. Precis som ifjol avser vi att samarrangera tävlingen med Näske båtklubb, Härnösands Segelsällskap och Kramfors Båtklubb. Detta innebär att starten för seglingen till Ulvön Syd sker vid tre platser. Tre startlinjer, en utanför Näske båthamn, en startlinje vid Hörnskatan och en startlinje utanför Mellanklippan vid Berghamn. Seglingarna genomförs med INDIVIDUELL sk.
JAKTSTART. Första båt i mål vinner.

Ett mycket prestigefullt vandringspris utdelas i samband med årsmötet på hösten, till totalsegraren. Under söndagen den 11/8 seglas Ulvö Nord med individuell start. Beslut hur återfärden till övriga destinationer sker bestäms i samband med prisutdelning efter lördagens segling. Antingen kappsegling eller eskadersegling.

OBS! För seglingarna gäller sista anmälan 8/8 klockan 12.00 Ange mailadress i anmälan. Anmälan görs på Sailarena. Ange om du seglar med endast två i besättningen och om du inte använder spinnaker/gennacker. Vid deltagande i Ulvödistansen cup, skall samma SRS mätetal gälla för båda delseglingarna. Den som i stället vill segla Eskadersegling till Ulvön startar klockan 11:00 vid respektive startplats och anmäler sig direkt till Joakim Lundin 070-234 26 03.

Anmälda båtar från Näske båthamn respektive Berghamn kommer också att
kunna tävlingssegla tillbaka till Näske resp Berghamn. Resultaten från dessa
seglingar utgör särskilda tävlingar och kan inte inräknas inte i Ulvödistansen
Cup. (Sammanräkning av både till-och från-seglingen).

Anmälan:
Anmälan till Ulvödistansen Cup sker via SailArena.

Start TILL Ulvön:
Individuell jaktstart. Första båt startar vid Hörnskatan klockan 12:00. Exakt starttid alla andra tävlanden, oberoende av startplats, räknas fram när vindriktning och vindstyrka är mer känd och meddelas i en startlista via e-post senast 9/8 klockan 14:00.

Start FRÅN Ulvön:
Individuell jaktstart. Första start klockan 11.00. Exakt starttid räknas fram när vindriktning och vindstyrka är mer känd och meddelas i en startlista via e-post senast 11/8 klockan 20:00.

Banbeskrivning TILL Ulvön:
Start vid respektive plats, Båtarna med start i Näske rundar Ronön om babord, norra Ulvön om styrbord och slutligen Åskäret om styrbord. Båtarna med start från Hörnskatan rundar Åskäret om styrbord. Båtarna med start från Mellanklippan håller Åskäret om styrbord. Mållinjen är för alla startande vinkelrätt ut från Ulvö Hamnkrog. Detaljerad beskrivning av mållinje anges i samband med att starttider skickas ut till alla deltagare. Maxtid 6 timmar. Första båt i mål i Ulvöhamn har därmed segrat, oavsett startplats.

Banbeskrivning FRÅN Ulvön:
Startlinje vinkelrätt ut från Ulvö Hamnkrog. Åskäret om babord, målgång Hörnskaten. Målgång för båtar som seglar mot Näske respektive Mellanklippan seglar närmaste sträckan. Maxtid 6 timmar. Individuell start

Prisutdelning TILL Ulvön:
Prisutdelning hålls ca klockan 18:00 vid scenen på Hotellbryggan. Därefter gemensam middag för alla intresserade. Vi kommer att förhandla fram ett förmånligt erbjudande från någon av restaurangerna i området. Tillseglingen ingår som delsegling i ÖSS klubbmästerskap.

Prisutdelning FRÅN Ulvön:
Utdelning av vandringspris Ulvödistansen Cup sker på ÖSS årsmöte. Återseglingen till Hörnskatan, Ulvö Nord, ingår som delsegling i ÖSS klubbmästerskap.

Ansvarig:
Ove Westman, ove.westman@gmail.com, 070-370 63 80
Lennart Elfving, lennart.elfving@hotmail.com, 073-827 72 88


Ledare

Seglingssektionen ÖSS

Seglingssektionen ÖSS