Byggsigurdregattan

Detaljer

1 jun - 1 jun

Öviksfjärden, Örnsköldsvik

Information

Byggsigurdregattan seglades första året 1981 ute vid Trysunda. Tävlingen bestod då av 2st tävlingsdagar. Lördagskvällen ägnades åt sotare, rökt sik, tunnbröd och tipsbana. 1992 var sista året seglingen arrangerades ute på Trysunda. Därefter tog seglingen paus en längre tid.

2008 återuppstod seglingen igen och seglas sedan dess årligen på Öviksfjärden under en söndag i mitten på juni. Regattan består av 2 delseglingar med gemensam start.

Anmälan:
Anmälan till Byggsigurdregattan sker via SailArena.

Start:
Första start klockan 12:00.
Andra start sker ca 20 minuter efter att sista båt gått i mål på segling 1.

Banbeskrivning:
Start utanför Lungviks hamn, rundningsbojar vid Domsjö såg och
gröna Järvedspricken. Målgång vid Lungviks hamn. Banan seglas motsols 1 varv. Vid grön flagg seglas banan medsols. Maxtid/delsegling 2 timmar. Gemensam start.

Prisutdelning:
En timme efter målgång av sista båt träffas vi klubbhuset för prisutdelning och förtäring sponsrad av Byggsigurd.

Byggsigurdregattan ingår som delsegling i ÖSS Klubbmästerskap.

Ansvarig:
Anders Nordin, 070 668 21 21


Ledare

Seglingssektionen ÖSS

Seglingssektionen ÖSS